Trường tiểu học Chu Văn An - 130 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ , Hà Nội ▪ Tel: (04) 8231049 ▪ Email: contact@hn-cva.org Tel: (04) 8231049
  1. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  2. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  3. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  4. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  5. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  6. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  7. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  8. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  9. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

  10. Khối 3 tham quan Nông trại GD Ecogarden

Previous
Next