Trường tiểu học Chu Văn An - 130 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ , Hà Nội ▪ Tel: (04) 8231049 ▪ Email: contact@hn-cva.org Tel: (04) 8231049

HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 1. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 2. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 3. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 4. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 5. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 6. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 7. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 8. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 9. HS Khối 3 thăm quan Nông trại giáo dục

 10. HS Lớp 3G thăm quan Nông trại GD

 11. HS Lớp 3G thăm quan Nông trại GD